2020-10-23T17:05:03

HHO отопление

85%
С направените тестове, дали е ефективно отоплението с HHO, стигнахме до следния извод:

Направения тест е на апартамент 130 кв.м.
Вложена енергия 3Kw на час произведен газ 22 литра за мин. Консумация на дестилирана вода 750 мл. на час. Разходи за един час: 0.54 лв ток и 0.6 лв.изгорена вода-.общо 1.14 лв. за 10 часа нормална работа отоплението с оксиводород ще ни струва 11.4лв. за един месец- 342 лв. Извод;
Абсолютно нерентабилно за отопление и готварси печки е използването на така наречения Браунов газ, с енергия за разлагане водата от контакта!
Определени материали имат различна димност при горене след свързването на Водорода с Въглерода при горенето се получава различно количество Метан, който допълнително завишава температурата и с това се обяснява развиването на различни температури при нагряване с Оксиводород. За да се получи по-голяма енергия от вложената трябва да се добави друг материал, с което се обезмисля отоплението само с Окси Водород. При отопление само Окси Водород електрическите загуби са над 20 процента сравнени с отделена енергия.
Водорода Протий, получен при електролиза на дестилирана вода има свойството да поглъща радиация от околната среда. След продължителна работа в клетката се натрупва Тежка Вода Деутерий. Все още не е изследвано дали е безвредно внедряването за отопление и същевременно много опасно!
Най евтината и безплатна енергия на адрес:
http://avex.alle.bg/ Как може да се отопляваме от 15 до 65 лв. на месец.
Еще

Похожие видео